Toiduainete kiiritamine 

Kasutatavad mõisted

 

Kiiritamine - toitu kiiritatakse ioniseeriva kiirgusega ja sõltudes kasutatavast kiirgusdoosist on sellel hävitav mõju toiduainetes leiduvatele mikroorganismidele ja putukatele, tagades kvaliteetse toiduaine soovitud aja jooksul.

Ioniseeriv kiirgus - tekib radioaktiivse aine (koobalti või tseesiumi) lagunemise tulemusena, on väga tugeva kantserogeense toimega.

Kiirguse doos - Kiirguse mõõtmiseks kasutatakse kiirguse neeldumisdoosi, mis on antud ruumalas neeldunud energia ja selle ruumala massi suhe. Kiirguse neeldumisdoosi mõõtühikuks on grei (Gy). 1 Gy on võrdne ühe džauliga kilogrammi kohta.

Gy (grei) - neeldunud doosi ühik, mis väljendub aine massiühikus neeldunud energia hulgana 1 Gy = J/kg.

1 Gy = 100 raadi

1 kGy = 1000 Gy

10 kGy = 10raadi

Poolestusaeg - radioaktiivset ainet iseloomustav suurus, aeg mille jooksul on allika aktiivsus vähenenud poole võrra.

 

Nupukesed

(vastuse teadasaamiseks klikka nuppu "Vastus")

Kas toiduaineid saab kiiritada ka ilma ioniseeriva kiirguseta?


Mis on kiirgusdoosi mõõtühikuks?

 

« Eelmine | Järgmine »