Toiduainete kiiritamine 

Õppeaine: VL.0649 Toiduainete mikrobioloogia (6 EAP)

Õpiobjekti teema: Toiduainete kiiritamine

Õpiobjekti maht: 15 tundi (0,4 õppenädalat = 0,6 EAP)

 
Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini VI kursus (spetsialiseerumine toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu erialale); toiduteaduse eriala tudengid.

 

Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

 

Õpieesmärk: Õppeaine "Toiduainete mikrobioloogia" raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengitele baasteadmised toiduainete kiiritamisest ning selle mõjust toidu kvaliteedile, mikrofloorale ja säilivusajale. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik aktiivselt seminaritöös osalemiseks.

 

Võtmesõnad: kiiritamine, kiiritamise eesmärk, toiduainete kvaliteet, ohutus

 

Õpijuhis: Käesolev õpiobjekt on õppeprotsessi toetav õppematerjal, mida saab kasutada õppeaine "Toiduainete mikrobioloogia" raames toiduainete kiiritamise osa õppimisel. Õpiobjekt koosneb lisaks esilehele, õpiobjekti kirjeldusele, enesekontrolli testile ja kasutatud kirjandusele veel kaheksast peatükist ja kaheksast alapeatükist. Õpiobjekti sees olevatele küsimustele (sinist värvi, allajoonitud kiri) klikates on võimalik teada saada põhjalikum vastus. Lühiküsimustele lühivastuse teadasaamiseks tuleb klikata nupukest "Vastus". Mõned peatükid sisaldavad ka "Galeriid", kus on võimalik vaadata pilte tekstis mainitud mikroobidest. Materjal sisaldab ka piltide suurendusluubiga vaatamise võimalust ning linke võõrkeelsele teemaspetsiifilisele teaduskirjandusele. Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks või mitu õiget vastust. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

 

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Luubiga piltide suurenduse vaatamiseks on vajalik browseri Flashplayeri lisamooduli (http://www.adobe.com/products/flashplayer/) olemasolu. Pdf failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). Õpiobjekti (sh enesekontrolli testi) korrektne avanemine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA. Pildimaterjali vaatamiseks Flashiga (suurendusklaasiga) tuleks kasutada brausereid: Internet Explorer, Mozilla Firefox või SAFARI.

 

Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:

  • omab baasteadmisi toiduainete kiiritamisest;
  • oskab nimetada kiiritatavaid toiduaineid ja selle koostisosi;
  • selgitab kiiritamise mõju toidu kvaliteedile;
  • kirjeldab kiiritamise mõju erinevatele mikroorganismidele;
  • tunneb kiiritatud toiduainete märgistust.

 

 

Tehniline teostus: kasutatud on JavaScripte ja Edicy, Macromedia Flash MX, iSpring Free ning HotPotatoes programmi.

 

Õppejõud: dotsent Kadrin Meremäe